PPT - Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)  er en lovpålagt tjeneste som er tilstede i alle fylkets skoler. PPT sin kontaktperson ved Vågen er psykologspesialist Terje Homnes.  Homnes  har kontortid ved skolen tirsdager og torsdager, og gir på disse dager tilbud til enkeltelever. Ved stor pågang må elever noen ganger også regne med å komme til PPT`s lokaler i  St. Olavs gt. 9  i Stavanger.  

Vanlige problemstillinger elever presenterer er  tristhet og engstelse, noen ganger knyttet til arbeidspress i skolehverdagen eller vansker i sosiale relasjoner,  men også med bakgrunn i personlige, historiske forhold.  Med skolepsykologen kan elever trygt ta opp slike og andre problemstillinger.  Skolepsykologen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Skolepsykologen kan også bidra med hjelp til viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten, dersom mer omfattende hjelp er nødvendig.  

Det regnes dokumentert fravær for tiden elever bruker på å komme til og fra, og å  være hos PPT.    

De fleste som kommer til  samtaler er henvist fra rådgiver eller helsesøster, men elever  har også mulighet til å ta kontakt selv. Henvisningsskjema  ligger på fylkeskommunens hjemmeside. 

(http://www.rogfk.no/Internet/Vaare-tjenester/Utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-PPT/(language)/nor-NO ) 

PPT er også ansvarlig for sakkyndighetsvurderinger for elever som trenger spesialundervisning. Dette arbeidet utføres i nært samarbeid med skolen.

Terje Homnes er psykolog og han finner du på rom E230 innenfor kafeområdet i idrettsbygget tirsdager og torsdager, kl. 08:30 til 14:00.