Servicesenteret

Servicesenteret finner du i 1. etasje i den nordlige enden av hovedbygget
Sentralbordet på Servicesenteret er betjent alle hverdager fra kl 08.00 – 15.30, og åpningstidene for Servicesenteret er fra kl 08.00 -15.30 alle dager

På ettermiddag- og kveldstid ( kl 1530 - 2200/2100 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere - se egen ramme.

Sevicesenteret tar i mot alle typer henvendelser. Dersom henvendelsen gjelder spørsmål utenfor våre ansvarsområder, videreformidler vi henvendelsen til rette vedkommende.

Utleie - omvisning
For avtale om utleie av skolens lokaler eller omvisning:

Ta kontakt med Servicesenteret:

Telefon: 51 92 15 00
Faks: 51 92 15 01
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Besøksadresse:
Holbergs gate 23, 4306 Sandnes

administrasjonsleder for Servicesenteret
Gunnhild Eltervåg Haga

Eksempler på spørsmål og svar fra Servicesenteret:

Orientering til tidligere elever!
Bestilling av nytt vitnemål eller duplikat av vitnemål som kommer inn etter 11. juli vil først bli behandlet etter 12. august.

Skader i skoletiden: Alle skader som skjer i skoletiden må meldes til lærer, som vil fylle ut  skadeskjema for elever 13-10.01 og skademelding for lærer 13-00.21 (øverste skjema) og sende til NAV (innen 3 dager). Har du utgifter i forbindelse med skader som skjer i skoletiden, vil NAV dekke disse for deg. Dette kan være utgifter som legebesøk, transport til/fra legevakt og lignende (ta vare på kvitteringer). Du vil bli skriftlig informert om dette fra NAV på bakgrunn av innsendt skadeskjema. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med ekspedisjonen på skolen eller ditt NAV kontor.

Er skaden mer omfattende, er alle elever og ansatte i Rogaland fylkeskommune forsikret gjennom Gjensidige forsikring. Denne forsikringen dekker ulykkesskade (dvs. skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet). Forsikringen dekker: varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter (som ikke dekkes av NAV) og dødsfall.

Skadeskjema finnes på: https://www.gjensidige.no/no/0/Offentlig

Skoleskyss: Har du spørsmål til skoleskyssordningen henvender du deg til Servicesenteret. Nytt fra i år er at du kan søke om fri skoleskyss via MinSkyss på Kolumbus.no. På Kolumbus.no under «Skoleskyss – om skoleskyssordningen» finner du informasjon om skyssreglement og fri skoleskyss.

Parkering: Skolen oppfordrer alle til å bruke kollektive transportmidler og/eller sykkel. Vågen vgs disponerer 3 p-plasser for funksjonshemmede og har i tillegg p-plasser for sykler. Dersom du kjører bil til skolen betyr dette at du må benytte deg av en offentlig parkeringsplass. Det er bl a parkeringshus rett ovenfor skolen i Holbergs gate.

Elevbekreftelser: Dersom du trenger bekreftelse på ditt elevforhold på Vågen vgs kan du få det ved å bestille bekreftelse på Servicesenteret.

Duplikat av kompetansebevis eller vitnemål: Dersom du trenger nytt kompetansebevis eller vitnemål kan du bestille det på Servicesenteret. Kompetansebevis og vitnemål koster kr 500 pr stk. NB! Vær forberedt på at det kan ta litt tid å få laget ny dokumentasjon.

Bestilling av nytt vitnemål eller duplikat av vitnemål som kommer inn etter 11. juli vil først bli behandlet etter 12. august.

Oversettelse av vitnemål: Dersom du har behov for oversettelse av vitnemål kan du bestille det på Servicesenteret. Pris kr 250 pr stk.

Hittegods:

  • Mindre gjenglemte ting som ringer, smykker, mobiltelefoner, kalkulatorer og lignende blir innlevert til Servicesenteret
  • Bøker blir innlevert på biblioteket
  • IKT-utstyr blir innlevert på IKT-avdelingen (rom A107 - rett ovenfor Servicesenteret)
  • Større ting som klær, sko og lignende blir innlevert til rommet ved renholderene (se bilde)
    hittegods

Elevskap: Skolen stiller skap - med lademulighet for datamaskin - til disposisjon for elevene. Musikkelever kan få tilpasset instrumentskap.

Elevene får tildelt elevskap av kontaktlærer og må selv skaffe hengelås. Servicesenteret selger hengelåser, men presiserer at skolen ikke er ansvarlig /erstatningspliktig for hengelåsen eller innholdet i skapet.

Eleven må tømme skapet i slutten av hvert skoleår. Dersom skapet ikke er tømt etter skoleslutt, vil skolen klippe av låsen og ta ut det som måtte ligge der. Skolen oppbevarer ikke det som tas ut.

Oppslagstavler: Elevene disponerer egen oppslagstavle som står ved kantinescenen. Informasjon som skal henges opp må godkjennes av Servicesenteret med dato og stempel.

Informasjonsskjermer: Det henger informasjonsskjermer flere steder i bygningene. Elever plikter å følge med på informasjonen som vises på skjermene

Utleie - omvisning

For avtale om utleie av skolens lokaler eller omvisning:

Ta kontakt med Servicesenteret: Telefon: 51 92 15 00 Faks: 51 92 15 01 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Besøksadresse: Holbergs gate 23, 4306 Sandnes

Vektertjenester

På ettermiddags- og kveldstid ( kl 1530 - 2200/2100 fredag) er Servicesenteret betjent av vektere som i tillegg til å sikre bygget, utfører sentralbordtjenester og yter service overfor elever, ansatte, besøkende og publikum.

Idretts- og turnhall

Vågen idrettshall og klatrevegg disponeres på ettermiddags- og kveldstid av Sandnes kommune som leier ut hallen til lag og foreninger.

Vågen turnhall disponeres av Sandnes turnforening.

Hallbetjenter ansatt i Sandnes kommune - i samarbeid med skolens vektere - har ansvar for alle aktiviteter i hallene på ettermidag/kveldstid og i helger.

Direktenummer til hallbetjent: 51 92 15 29 eller 51 92 16 20