Rådgivertjenesten

 • Informasjon

  På Vågen vgs har vi et ressursteam som består av helsesøster, veileder i Oppfølgingstjenesten, PPT psykolog, sosialrådgivere og yrkes- og utdanningsrådgivere og rektor.

  Disse jobber sammen for å ivareta elevenes behov for tilrettelegging og oppfølging.

  Rådgiverne

  Rådgiverne på Vågen får du lettest kontakt med gjennom ITSL. Kontorene deres er plassert rundt i bygget i tilknytning til elevgruppene de har ansvar for. Se individuelle linker. Du får dokumentert fravær ved besøk hos rådgiver og han/hun har taushetsplikt.

  Du tar kontakt med rådgiver enten gjennom it´s learning eller ved å henvende deg på døren. Du vil få tilbud om en timeavtale.

  Sosialpedagogisk rådgiving

  Hver enkelt elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og i skolehverdagen.

  Rådgiverne kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

  Ved behov kan du få hjelp til:

  • å avklare problemer og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan bidra med og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt

  Rådgiverne på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltakene.

  Yrkes- og utdanningsrådgivning

  You-rådgivere tilbyr karriereveiledning i klasser, grupper og gjennom individuelle samtaler. Gjennom skoleåret får elevene tilbud om ulike aktiviteter knyttet til å utvikle karriereferdigheter.

  Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv

  Karriereveiledning legger stor vekt på å hjelpe eleven til å se muligheter og avklare interesser. Samtidig er det viktig med realitetsorientering og undersøkelser knyttet til muligheter i framtidens arbeidsmarked.

  Veiledningen er basert på et helhetlig menneskesyn, der disse elementene er viktige:

  • Selvinnsikt, kjenne seg selv
  • Kjenne mulighetene
  • Utvikle valgkompetanse
  • Utvikle ferdigheter i å håndtere overganger

  Dette er karriereferdigheter og disse kan utvikles både i arbeid i klasser, grupper eller gjennom individuelle samtaler.

  De individuelle samtalene følger en struktur omtrent slik:

  1. Eleven henvender seg ved å sende en melding på ITSL; Rådgiver kommer med tilbud om tidspunkt og avklarer samtidig hva eleven er opptatt av og hva rådgiver skal forberede seg på.
  2. Oppstartsamtale; der arbeider vi ved hjelp av ulike verktøy for å kartlegge interesser, verdier og ferdigheter eleven har.
  3. Eventuelt videre samtaler; Eleven må selv være aktiv i sin egen prosess og videre samtaler følger en etablert struktur ved hjelp av ulike verktøy som egner seg for dette.
 • Anette Vigrestad

  PERSONALET Vigrestad Anette
  gir veiledning både innenfor sosialpedagogiske spørsmål for elevene som går i 1MPA, og resten av MK.
  Hun er også yrkes- og utdanningsrådgiver for elevene som går på MK.

  Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

  11:50-13:20
  14:20-15:50

   08:20-11:20   08:00-11:20
  12:00-15:00
  Etter avtale

   

  Hun finner du på kontor B425.

  tlf. 51 92 15 41

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Tommi Haukland

  Tommi Haukland 12
  gir veiledning innenfor sosialpedagogiske spørsmål for Musikkelevene Vg. 1,2,3 og Dans og Dramaelevene i Vg.1 og 2.

  Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
   11:50 - 13:00     08:00 - 15:50  08:00 - 13:00 


  Han finner du på kontor E 316

  tlf. 51921538

  mob. 92616764

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Lise Brit Fitjar

  fitjar
  gir veiledning innenfor sosialpedagogiske spørsmål for elever som går på DH alle trinn, 1KDA og 2KDA.

  Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
  09:30 - 13:00     07:30 - 10:50 10:50 - 13:00
  15:00 - 16:00      12:30 - 15:30  


  Hun finner du på rom E229 innenfor kafeområdet 2.et .i idrettsbygget.

  tlf. 51 92 15 45
  mob. 905 24 432

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Hilde Blesvik

  HildeBlesvik
  er leder for ressursteamet.
  YOU rådgivning for KDA, DH og MDD
  Elevansvar: Sos ped for vg1 DH, 2kda, vg3 mediedesign, 3mdra og 3mdda
  Hun er yrkes- og utdanningsrådgiver for elevene som går på KDA og MDD.
  Hilde har i tillegg oppfølging av saker knyttet til stipend og lån fra Statens Lånekasse.

  Hilde har to kontorer. Du finner henne enten på A212 i 2.et. til venstre for biblioteket eller i 4.et. på E416. Hun gir beskjed om hvor du skal møte etter avtale på itslearning.

  tlf. 51921533 / 51921537
  Mobil. 911 33 255

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 • Inita Zogota

  inita
  Gir veiledning innenfor sosialpedagogiske spørsmål.
  Kontordager fast: tirsdag og onsdag kl 8-14:30, mandag og torsdag: se egen ukeplan

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
     08:00 - 16:00  08:00 - 14:30   08:00 - 14:30  


  Hun finner du på kontor A214 i 2.et.til venstre for biblioteket.
  Mob: 46490560
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.