Helsesykepleier

ELEVTJENESTENE

På Vågen vgs har vi et ressursteam som består av helsesykepleier, veileder i Oppfølgingstjenesten, PPT psykolog, sosialrådgivere og yrkes- og utdanningsrådgivere og rektor.

Disse jobber sammen for å ivareta elevenes behov for tilrettelegging og oppfølging.

Helsesykepleier finner du innenfor kafeområdet i idrettsbygget.

Du kan snakke med helsesykepleier om personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid. Dette kan være tristhet, angst, sorg, stress, konflikter, spørsmål om kroppen og kosthold, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk og overgrep.

Du kan kontakte helsesykepleier hvis du trenger prevensjonsveiledning, prevensjon, test for seksuelt overførbare infeksjoner, graviditetsprøve og ved spørsmål om seksualitet.

Helsesykepleier samarbeider med blant annet foreldre, skole, PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste), OT(Oppfølgingstjenesten), barnevern og psykisk helsetjeneste.
Tilbudet er gratis og helsesykepleier har taushetsplikt.

Du kan kontakte henne via it´s learning.

Helsesykepleier er også å treffe på Helsestasjon for ungdom, Julie Egesgt. 6, tlf.51335816. Ved Helsestasjon for ungdom kan du også bestille time til lege, psykolog og hos sexologisk rådgiver.

Åpningstid der er tirsdag og torsdag kl. 12:30 - 16:30.

Agnete Elisabeth Torkildsen
helsesykepleier og spes. i psykisk helse

2. etg. rom E228, ved idrettshallen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.15-12.00

08.15-15.00

08.15-15.00

 

08.15-13.30

For timeavtale ta kontakt på mobil 974 19 394 eller via Its learning.

Internnummer: 51921544


Bente Sleveland Stinessen
helsesykepleier

2. etg. rom E230

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

   08:30-15:00    

Internnummer: 51921546

Jobbnummer: 902 86 152